به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

دو ویدیو در باره ایرانیان و زبان فارسی از نگاه دو خارجی

 

parcham2

به وبلاگ کاوه فرزند ملت خوش آمدید

 

در ویدیوی اول یک خانم ا هل کشور ” ونزوئلا ” در باره بعضی از عادات ، خلقیات ما ایرانیان می گوید . وی بر شاد نبودن ما ایرانیا ن ،  بودن و بر خوردهای پر ا ز   تعارف ما  ا شا ره دارد .

در ویدیوی دوم دختری ا ز ” تونس ” بنام “صوفی ” ، که دانش آموخته زبا ن فارسی است به نقاط قوت زبان فارسی اشاره داشته و از ما می خواهد که به جای کلمات ” عربی ” از کلما ت زبان  غنی فارسی استفاده کنیم

 

 

 

**********************************

حسن عباسی و قرار گاه عمار بدنبال چه هستند ؟ نگاهی به نامه “عبا سی ” پس از آزاد شدن از زندان .+ فایل صوتی

در “ایران ” ، ” پاکستان ” و “ا فغا نستا ن ” در کنار ا فشای هر فساد نا م “علما ی عظا م ” می درخشد .+ ویدیو

خشم «ریاض » از ج.ا. و شدت یافتن عملیات نظامی » حزب دموکرات کردستا ن ایران «

Tagged as: , , ,

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: