به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

ا یرا نی ها ” کعبه ” خود را یافته اند .

 

shiro

به این ویدیو نگاه  کنید ! به دور از چشم  شور ضد ایران و ایرانی و بیگانه پرستان   ، جوانان در مقابل ” آنچه برای همه انسانها پرستید نی با حالت احترام سر بر خاک می سایند ، او چیست ؟ او کیست ؟

 مظهر آزاد سازی بندگان و برده ها در نزدیک به 2500 سال پیش ، آن کس که وقتی سرزمینی را فتح می کرد فرمان به سوزاندن و قتل و کشتار نمی داد . آنکس که 1100 سال بعد از  حیا تش ، اقوام بیابانگرد ، فرمان به سوزاندن سرزمین اش و مردمش داد ند ، آنهم به فرمان فرمانروایانی که دهها قرن بعد از وی ، هنوز خواندن نمی دا نستند . او ” کوروش کبیر ”  نماد بزرگی ایران و ایرانی است . او الهام بخش مبارزات جوانان ایران برای ازادی از خرافات و استبداد خواهد بود .

******************************

اگر » قاسم سلیمانی » نامزد » انتخابات ریاست جمهوری شود ، هیج کاندید دیگری یارای پیروزی بر وی را نخواهد داشت .

ghasem

alandgoo

 

Advertisements

Tagged as: , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سیاست

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: