به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

برخورد قهرمان المپیک “مسلما ن بنیاد گرا ” با خانم بیکینی پوش حا مل مد ا لهای ا لمپیک.

 

parcham2

 به وبلاگ کاوه فرزند ملت خوش آمدید

اگر مسلمانا ن افرا طی فقط  در پی ا جرای احکام و مقررات مذهبی بنیاد گرایانه شخصی خود باشند ، کسی  به  آنان کاری ندارد  

 اگر مسلمانا ن افرا طی فقط  در پی ا جرای احکام و مقررات مذهبی بنیاد گرایانه شخصی خود باشند ، کسی  به  آنان کاری ندارد  ، ا ما مشکل  اینست  که معمولا این آدمها سعی در تحمیل عقاید خود به جامعه  را دارند و درگیری انها با اجتماع ا دقیقا از این نقطه شروع می شود . در این ویدیو این قهرمان المپیک مسلمان بنیاد گرا برای ندیدن خانم بیکینی پوش حامل مدال ، کلاه خود را بر روی چشمانش می کشد تا وی را نبیند .

—————————

 

 

Tagged as: , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سفرنامه و خاطرات, سرگرمی و طنز

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: