به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

سحر قریشی : نه رای دادم ، نه رای میدم ، یه کاری کردید که جوونا حالشون از این مملکت بهم می خوره !!

parcham2

به وبلاگ » کاوه فرزند ملت » خوش آمدید 

سحر قریشی  هنرپیشه مشهور سریا ل و فیلم ، در مصاحبه ای حرف و درد دل بسیاری از جوانان کشور را زد . وی می کوید که در خیابان ” فرشته گ شاهد بوده است که زنان و دختران را یدون هیج اشکالی در حجا ب اشان دستگیر می کنند  در حا لیکه در همان اطراف هزاران دهها فقیر و بی چیز پرسه می زده اند . وی می گوید بجای دستگیری این زنان برای آن فقرا کاری بکنید .

باید از این بانوی شجاع ایرانی قدردانی کرد که مانند بعضی دیگر هنرمندان به تملق گویی از اربابان قدرت روی نیاورده و حرف دل مردم مملکت خود را بزبان آورده است .

**********************************************************

alandgoo

 

Tagged as: , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سفرنامه و خاطرات, سیاست

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: