به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

فروغ فرخزاد وتوصیفی واقعی ازامر خیر “صیغه”

parcham2

به وبلاگ » کاوه فرزند ملت » خوش آمدید 

گر تن بدهی..دل ندهی کار خراب است
چون خوردن نوشابه که در جام شراب است
گر دل بدهی..تن ندهی باز خراب است
این بار نه جام است و نه نوشابه..سراب است
اینجا به تو از عشق و وفا هیچ نگویند
چون دغدغه مردم این شهر حجاب است
تن را بدهی..دل ندهی فرق ندارد
یک آیه بخوانند..گناه تو ثواب است
ای کاش که دلقک شده بودم نه شاعر

در کشور من ارزش انسان به نقاب است

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

مجری شبکه من و تو خانم ارام بلند پز : من » همجنس باز » نیستم . من » همجنسگرا» هستم + ویدیو

يك ملای 60 ساله در ولايت غورافغانستان با ادعای داشتن + ویدیو .اجازه از پدرو مادر سعی در در اختیار گرفتن یک دختر 6 ساله

مفتی معروف افغانستا ن » قاضی نذ یر احمد » ، زن خبر نگا ر خارجی را ، به تجاوزحواله کرد!! + ویدیو

در «ایران » ، » پاکستان » و «ا فغا نستا ن » در کنار ا فشای هر فساد نا م «علما ی عظا م » می درخشد .+ ویدیو

ناموس آمریکا بر باد رفت !!!انتشار تصاویر برهنه » ملونیا ترامپ همسر » دونالد ترامپ «« 16+ + تصاویر

تظاهر کنندگان فلسطینی برای رویارویی با نظامیان اسراییلی به دست کودک خردسا ل «سنگ » و پرچم فلسطین »می دهند + ویدیو

کودتا در ترکیه شکست خواهد خورد !!

«قندیل بلوچ» مدل پاکستانی نه بخاطر تصاویرش که بخاطر تن ندادن به خواسته » مفتی» به قتل رسید + ویدیو «قندیل » و » مفتی «

Tagged as: , , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سیاست

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: