به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

اولین ویدیو از حضور گسترده ایرانیان در پاسا ر گاد در زاد روز ” کوروش بزرگ “

parcham2

به وبلاگ » کاوه فرزند ملت » خوش آمدید 

کوروش پدر ماست  ایران وطن ماست 
 دهها هزار نفر با سر دادن این شعار ، زاد روز  کوروش کبیر را پاس داشتند .

آیا ایرانیان خواهند توانست از ” کوروش ” بعنوان نمادی برای ساختن ملتی متحد و سکولار بهره ببرند ؟ از یا د نباید برد که این حرکت ا ولین فراخوان است که بطور کاملا مستقل از ار گانهای حکومتی شکل گرفته و حکومت اسلامی تا کنون جرات تعرض به این گردهمایی  را که چند سال است بر پا می شود را نداشته است .  در ویدیوی دوم سمت و سوی سیاسی حرکت کا ملا مشخص است و  مردم با دادن شعار ” آزادی اندیشه با ریشو پشم نمیشه  سمتگیری سیاسی حرکت را کاملا نشان می دهند .

 

 

 

 

 

 

*****************************************************

نوشته های اخبر

Tagged as: , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سیاست

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: