به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

حکومت آخوندی فقط ظلم ، فقط جنگ شعار تظاهر کنندگان در پاسار گاد

parcham2

به وبلاگ » کاوه فرزند ملت » خوش آمدید 

 

 

ویدیو از تجمع امروز ایرانیان در ” پا سا ر گاد “

 

 در این تجمع که  با توجه به نا هماهنگ بود ن شعار ها ، خود جوش و مردمی بودن آن کا ملا مشخص است ، شعارهای زیر داده می شود  همراه با ادامه گرد همایی شعارها کاملا رنگ و بوی سیاسی بخود گرفته و احتمالا حادتر هم خواهد شد .  در صورت  دریافت گزارش های تکمیلی ، متعاقبا در جریان قرار خواهید گرفت .

  • کوروش آریایی تولدت مبارک
  • پهلوی — پهلوی —- پهلوی
  • حکومت آخوندی فقط ظلم ، فقط جنگ
  • شاهزاده تولدت مبارک

**************************************************************

alandgoo

قربانیان در برخورد با “طوسی” قاری متهم چه باید بکنند ؟

Tagged as: , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سیاست

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: