به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

عکسهای برهنه و در رختخواب شجونی یار و یاور خمینی و خامنه ای

parcham2

به وبلاگ » کاوه فرزند ملت » خوش آمدید 

عکسهای برهنه و در رختخواب آخوند شجونی یار و یاور خمینی و خامنه ای با زني كه خود را شوهر دار معرفي ميكرده ، که بدستور شاه و توسط ساواک برای نشان دادن چهره واقعی و دروغگوی اخوندها ثبت و ضبط ميشود ، اخوندهایی که به زور شلاق و حبس و اعدام میخواهند ملتی را راهی بهشت خیالی خود بکنند ولی خودشان از هیچ کاری دریغ نمیکنند.

shu2

shu3

shu1

shu4

 

نقل از صفحه  فیسبوک ایران بدون آخوند

*******************************************************

 

Tagged as: , , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سیاست

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: