به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

بر خورد وحشیانه و خشن آخوند معلم با دا نش آموزان

parcham2

به وبلاگ » کاوه فرزند ملت » خوش آمدید 

این جماعت حا کم بر ایران گویا با مردم مملکتی اشغال شده بر خورد می کنند ،  یا اموال این مردم را میلیونی و میلیاردی اختلاس می کنند ، یا مانند آن معلم قرآن کودکان این ملت را مورد سوء استفاده قرار می دهند و یا مانند این آخوند که به هیئت معلم در آمده است این چنین بر سر و روی دانش آموزان می کوبد و به انان ناسزا می گوید .

 

Tagged as: , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سیاست

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: