سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

حمایت از » حسن روحانی » را به » مبازه با ولایت فقیه » تبدیل کنیم

 

parcham2

 به وبلاگ » کاوه فرزند ملت » خوش آمدید 

 

» اصولگرایان » در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو بر آنند تا جمهوریت در ایران را نابود کرده وبه این خاطر به گرفتن تایید و رای بالا و حداکثری ما مردم برای ادامه طرحهای ضد ملی خود بشدت نیاز دارند، موقعیت جمهوریت در کشورما هیچگاه مانند این روزها متزلزل و ضعیف نبوده است

شواهد بسیاری در دست است که اثبات می کند که  این انتخابات برای دو نهاد اصلی حاکم بر ایران یعنی » خامنه ای » و » سپاه »  بسیار بیشتر ازصرفا  انتخاب میان دو کاندیدای ریاست جمهوری معنی دارد .

در تمام 4 دهه که از عمر نظام اسلامی حاکم بر کشورمان ایران گذشته است ، تضاد نهادی میان دو قوه » انتخابی » ریاست جمهوری و نهاد تحمیلی «ولایت فقیه » باعث شده است تا انحصار تمام و کمال قدرت در دستان » ولابت فقیه » هیچگاه صورت عملی و کامل بخود نگیرد . » ولی فقیه » اما این بار وبرای دومین بار  به ترفندی کهنه دست زده است و آن اینکه می خواهد با کمک به انتخاب شدن » رییسی » قدرت را بطور انحصاری در دستان خود و اصولگرایان  بگیرد . هر چند که خامنه ای خودرااز اصولگرایان هم برتر دانسته اما برای سرکوب اصلاح طلبان همیشه از آنان یاری گرفته است . یکبار در سال 1388 ، خامنه ای با حمایت از احمدی نژاد شکست سختی در این راه متحمل شد .اما باز این بار با » رییسی » در پی تکرار تجربه شکست خورده خود است .

با توجه به طرحهایی که در سالهای پیش از سوی اصولگرایان ، مصباح یزدی و حتی گاها از سوی خود » خامنه ای » در مورد احتمال حذف پست ریاست جمهوری مطرح بوده ، با توجه به احتمال درگذشت خامنه ای در چند ماه و آینده نزدیک  ، باتوجه به اینکه  یکی از طرحهای احتمالی » سپاه » و » خامنه ای » انتخاب جانشین » رهبر » در طول حیات » خامنه ای » است ، انتخاب شدن» رییسی» بعنوان » رییس جمهور » ، گزینه ای است که می تواند تمامی نیازهای این دونهاد قدرتمند رادر این مورد  بر آورده کند . » ابراهیم رییسی را حتی اگر نتوانند با تقلب و مهندسی انتخابات از درون صندوق های رای بیرون بکشند سعی خواهند کرد تحت عنوان » احترام به رای اکثریت مردم » ازاین شکست برای وی کسب وجاهت کنند .

اما اگر » رییسی» در انتخابات روز یکشنبه انتخاب شود ، زمینه ای برای  حذف مقام » ریاست جمهوری » و یا کم رنگ شدن نقش این تنها پست و مقامی که مردم هنوز در انتخاب آن  نقشی دارند ، فراهم می شود .

شکی نیست که  انتخاب شدن  » رییسی » در سیاست خارجی ج.ا. تغییرات اساسی بوجود نمی آورد ، چون تا کنون نیز سیاستهای اصلی خارجی این نظام از سوی » دفتر سیاسی سپاه » و مشاوران امور بین المللی » خامنه ای » تعیین می شده است اما با توجه به سابقه ضد حقوق بشری » رییسی » در موضوع کشتار زندانیان در سال 1367 ، کشورهای اروپایی هراز چند گاهی خواهند توانست شمشیر تحریم رابر بالای سر مردم و کشور ما بلند کرده و مشکلاتی برای مردم فراهم کنند . اما در سیاستهای داخلی ، با انتخاب شدن » رییسی » که در امور داخلی هیچ طرح وبرنامه ای ندارد و  مجیز گوی بی چون و چرای » رهبری » و «سپاه» است  انحصار قدرت در دست » خامنه ای و سپاه » تام و تمام شده وسپاه با تمام قدرت در پی سرکوب مخالفان سیاستهای خود و خامنه ای بر خواهد آمد .

البته نباید از این نکته هم غافل بود که که  اگر رییسی انتخاب شود  ممکنست هرچند به احتمال ضعیف که در چند سال آینده شاهد بالا گرفتن تضاد میان وی و خامنه ای هم باشیم ، چه اینکه انحصار طلبی خامنه ای در قدرت حدو مرز نمی شناسد و حتی رییسی را هم به چالش خئاهد کشید ! خود رییسی در یکی از گر دهمایی های انتخاباتی خود از هم اکنون به تهدید متوسل شده و گفت : صندوق سینه من پراز اسرار است و اگر دهان باز کنم هیچکس از من در امان نخواهد بود.

مبارزه با کارگران برای دفاع از حقوق صنفی خود ، مبارزه با زنان برای کسب آزادی های بیشتر ، مبارزه با روزنامه نگاران و روشنفکران که فساد و اختلاس را افشا بکنند ، سرکوب اعتراضات کارگری که در بنگاههای اقتصادی وابسته به سپاه و بسیج و بنیادها شاغل هستند  با انتخاب شدن رییسی بازهم شدید تر خواهد شد . کارگران دفن شده در معدن » یورت » که تحت کنترل » بسیح مستضعفان» بود ، دلیل محکمی بر سیاستهای ضد مستضعف سپاه و خامنه ای و افشاگر تبلیغات دروغین انان در دفاع از فقیران است ..

.آیا با قدرت گیری » اصولگرایان » وضعیت معیشت مردم فقیر و دهکهای پایین بهتر خواهد شد ؟

حقیقت اینستکه علیرغم های و هوی و تبلیغات بسیار » رییسی » در مورد دفاع از » مستضعفین » وی تا کنون ودر مناظره ها هیچ برنامه ای برای بهبود زندگی مردم فقیر ارائه نداده است . آیا وی خواهد توانست حداکثر نیروی کار در ایران را که که بدون قرارداد و یا قرار دادهای سفید امضا کار می کنند را صاحب قرار داد کند ؟ قطعا نه و خودوی هم چنین تعهدی نداده است ، آیا رییسی خواهد توانست 14 میلیون حاشیه نشین شهری را صاحب اولیه ترین حقوق رفاهی خود بکند ؟ می دانیم با توجه به تحریمها و پایین آمدن قیمت نفت  ،ج.ا. اساسا چنین امکانی وجود ندارد .

 تجربه 8 سال ریاست جمهوری » احمدی نژاد » مورد تایید » خامنه ای » نشان داد که اتفاقا شدید ترین افزایش قیمتها درحد 4،5،6 برابر شدن قیمت اولیه ترین مایحتاج مردم در این دوره صورت گرفته است .

سیاستهای » خامنه ای ضد ملی و مخرب وحدت ملی است .

» خامنه ای » بدون در نطر گرفتن نیاز امروز مردم ما که دست یابی به وحدت ملی » و انسجام هر چه بیشتر همه آحاد مردم است ، اساسا برای تمرکز هر چه بیشتر قدرت در دستان خود و تضعیف نهاد ریاست جمهوری ، ریسک پر مخاطره ای را آغاز کرده است تا در سایه آن بتواند هرمنتقد و مخالف سیاستهای خود را سرکوب و با تامین مالی و تجهیز عقیدتی بخشهایی از فقیرترین هموطنان ما آنان را در صفوف بسیج و بر علیه دیگر بخشهای مردم به دور خود و » سپاه » سازمان داده و زمینه یک جامعه بشدت قطبی را که در آن اقشار و طبقات مختلف خود را دشمن یکدیگر فرض می کنند ، زمینه رودروریی بیشتر اقشار و طبقات را فراهم کند.

آیا باید برای فرار از جهنم انحصار طلبی » خامنه ای »  به » روحانی » رای داد ؟

حقیقت اینستکه » اصلاح طلبان » و » اعتدالگرایان » بخشهایی از حکومت اسلامی هستندکه بدلایل مختلف فکری و اقتصادی بسیارزودتر از دیگر هوادارن انقلاب اسلامی به عدم توانایی اسلام فقاهتی وشیعی برای اداره جامعه پیچیده امروزین پی برده و سعی در به روز کردن اسلام سیاسی با هدف ماندگاری بیشتر ج.ا. را دارند . این دسته از هموطنان نیز بیشتر  از اینکه غم ایران و مردم وفقیر و مستضعف را داشته باشند به فکر حفظ و دفاع از اسلام و ایدئولوژی خود هستند ، اما باید توجه کرد که مدرن شدن مردم و اقشار و طبقات دیگر جوامع عموما با چنین روند و پروسه ای روبرو بوده است . می توان با اطمینان گفت که بسیاری از اصلاح طلبان و اصولگرایان اولین دسته هایی از میان هواداران انقلاب اسلامی هستند که زمینه دموکرات و سکولار شدن را پیدا خواهند کرد . در عین اینکه می دانیم بسیاری از مشکلات معیشتی مردم با بر روی کار آمدن » روحانی » حل نخواهد شد ، اما برای مبارزه با قدرت انحصاری » خامنه ای » به روحانی رای خواهیم داد از دیگر سو مگر » اصولگرایان » و » رییسی » علیرغم تبلیغات پر هیاهوی اشان قدمی برای حل مشکلات معیشتی کارگر و کودک کار و حاشیه نشین شهری بر خواهند داشت ؟ اصولگرایان می ایند تا مشکلاتی بر مشکلات مردم و ملت ما بیفزایند .

خامنه ای و سپاه در پی حذف کامل اصلاح طلبان از مواضع کلیدی قدرت هستند .

» خامنه ای » در سیمای اصلاح طلبان رقیب قدرتمندی  را می بیند که توانسته اند با آگاهترین بخشهای مردم ما که اتفاقا بر کنترل وزارت خانه هاو ادارات و بیمارستنها و نفت و انرژی هم تسلط دارند ارتباط فعال و سیاسی داشته  از آنان بشدت در هراس بوده و به همین خاطر هم به فکر حذف آنان افتاده است . اصلاح طلبان در حال حاضر یگانه نیروی سیاسی هستند که با حمایت طبقه متوسط ، توان به چالش کشیدن انحصار طلبی های » سپاه » و » خامنه ای » را دارند ، نیرویی تا به این حد قوی و اجتماعی را نباید از دست داد و در مبارزاتشان آنها را تنها گذاشت .

در مقابل این دو نهاد انحصار طلب در پی تحکیم بلا منازع خود بر قدرت سیاسی هستند .و برای رسیدن به این هدف از مهنئسی انتخابات، تقلب و سرکوب مردمی که بخواهند در مقابل طرح آنان بایستند  ابایی ندارند ، ملت ما همچنان که در انتخابات مجلس و خبرگان نشان دادند با شرکت وسیع خود در انتخابات ریاست جمهوری 96دشمنان وحدت ملی ایرانیان را از ادامه دان روشهای ضد ملی خود به هراس خواهند انداخت .تنها شرکت وسیع و رای به روحانی » خامنه ای » را به عقب نشینی تاکتیکی وپذیرش نیرویی بنام » اراده ملی »  وادار خواهد کرد .

خامنه ای و سپاه در پی حذف مقام ریاست جمهوری و جمهوریتی هستند که پدران ما از مشروطیت تا کنون برای برپایی آن مبارزه کرده اند . جمهوریت دروازه ای است که فقط با گذر از میان آن امکان رسید به جامعه ای مردم سالار و مدرن  ممکنست .تضعیف جمهوریت خیانت به مبارزات مردم ایران است که از یک قرن پیش شروه و تا کنون ادامه دارد .

این دونهاد قدرتمند ، در پی دست انداختن بر تمام منابع قدرت سیاسی و اقتصادی هستند که خطر سرکوب زن و مرد و کارگر و کشاورزبی حقی را که بخواهد ازحقوق اولیه اش دفاع کند را  بشدت افزایش خواهد داد

» روحانی » در حال حاضر تنها امکان عملی بری به چالش کشیدن خواست » خامنه ای » برای نابود کردن جمهوریت ، انحصار قدرت و ترکتازی ولی فقیه است

به روحانی رای خواهیم داد  و وی را به کاریزمای مبارزه ملت با ولی فقیه تبدیل خواهیم کرد .

 

برچسب‌ها: , , , , , ,

دسته‌بندی شده در: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, انتخابات ریاست جمهوری 1392, سیاست

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: