به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

اگر ترامپ استیضاح شود : خامنه ای ، سلطنت طلبان و مجاهدین خلق یتیم می شوند

 

kavefargif

TimeMagazine_Stormycover18

طرح مجله ” تایم ” در باره موقعیت طوفانی ” ترامپ” . طراح از شباهت نام ” استورمی ” هنرپیشه پورن که ” ترامپ ” را به این دردسر انداخت با کلمه طوفانی استفاده برده است 

اندک ، اندک ،حلقه محاصره به دور ” دونالد ترامپ ” تنگ و تنگتر می شود ، امروز 23/08/2018/ برابر با 01/06 1397ترامپ خود به زبان آمد و از احتمال استیضاح خود گفت و تهدید کرد که در صورت این استیضاح بازار بورس سقوط خواهد کرد . هر چند که هنوز تا این استیضاح راه درازی در پیش است و  ممکنست ” استیضاح ترامپ” رای کافی نیاورد اما وی اکنون یک رییس جمهور ضعیف و شکست خورده به حساب می آید و دیگر نمی تواند برای سرنگونی طلبان  مجاهد و سلطنت طلب امیدی به بار بیاورد .

  اما بحث ما اکنون در باره  احتمال استیضاح ” دوالد ترامپ ” این فاسدترین و متقلب ترین سیاستمدار جهان نیست که در باره تاثیر این موضوع بر سرنوشت گوههای سیاسی ایرانی که به وی امید بسته بودند و خامنه ای که نان حضور” ترامپ ” در کاخ سفید را می خورد ، صحبت خواهیم کرد .

از ” آمریکایی های ایرانی تبار ” شروع می کنیم بعضی از اینها  چه امیدهایی به عالیجناب ترامپ بسته بودند . ” علی جوانمردی ” خبرنگاری که از این حرفه هیچ ندارد و بیشتر نقش یک فعال اپوزیسیونی آمریکایی با امکانات بی حد و حصر صدای آمریکا  بر علیه ” ج.ا.” را بازی می کند  می گفت :  فکر نکنید که دولت ” ترامپ ” قصد مذاکره با ” ج.ا.” را دارد ، بلکه این مذاکره مقدمه سرنگونی است ، سلطنت طلب پبر و فرتوت و عرب زاده  دیگری می گفت : ” به تازگی برای آن ” کنفرانس همبستگی اپوزیسیون ” درواشنگتن بوده است و به گوش خود شنیده است که ” کاخ سفید برای ایران برنامه های بسیار دارد و قسم می خورد که منظور “پمپئو ” از مذاکره آماده کردن شرایط برای سرنگونی است ، چنان از سرنگونی و امید به آن سخن می گویند تو گویی قرار است درهای بهشت بر روی ملت ایران باز شود ، این آقایان که در سیاست صفر کیلومتر هستند ، جریان ها و شخصیت های مستقل و ملی گرا را مسخره می کردند که ” این تو بمیری از آن تو بمیری ها نیست ” و می گفتند که گویا ما ملی گراها و شخصیتهای مستقل از سیاست بین الملل چیزی نمی دانیم   ، هر چه به آنها می گفتیم که ” ترامپ ” قدرت براندازی وانگیزه آنرا ندارد باور نمی کردند ، هر چه به آنها می گفتیم که آقایان صفر کیلومتر ، :کاخ سفید با فراخوان دادن به شما و امثال شما  ، از شما ها بعنوان کارت بازی استفاده می کند ، به خرجشان نمی رفت ، و برای جلب نظر ” ژنرال های آمریکایی ” با مجاهدین خلق ، مسابقه ماراتن گذاشته بودند  البته به نطر من منافع مادی هم در این عدم توان درک واقعیات  سیاسی نقش داشت .

اما شاید برایتان تیتر این مقاله کمی عجیب باشد که چگونه ممکنست بتوانیم اثبات کنیم که دو گروه متضاد یعنی ” خامنه ای و اپوزیسیون آمریکایی  هر دو به یک اندازه از رفتن ” ترامپ ” ضرر خواهد کرد .

اگر ترامپ برود ، هر کس به جای وی بیاید از قدرت و امکانات کمتری برای ادامه سیاستهای او برخوردار خواهد بود و احتمال دارد که معاون وی جانشین وی شود و برای حفظ رای دهند گان جمهوری خواه باید در  بسیاری از سیاستهای ” رییس جمهور ” تجدید نظر کند و یکی از این سیاستها در مورد برجام و ارتباط با مسا ئل ایران خواهد بود .

جانشین ترامپ باید به بهبود رابطه با انگلستان و اروپا اقدام کند ، از نزدیکی بیش از حد به روسیه خود داری نماید ،به معا هده های بین المللی نظیر ” پیمان گاز های گلخانه ای”  باز گردد و از تشنج اقتصادی با چین و اروپا و هم پیمانان اقتصادی ” آمریکا بکاهد . و در مورد  سیاست تسلط یکجانبه و انحصاری بر منطقه ” خلیج فارس ” تجدید نظر نماید ، مجموعه چنین سیاستهایی منطقا می بایست به تجدید نظر در مورد برخورد با ج.ا. و موضوع دخالت علنی در مورد مسائل داخلی ایران بینجامد . آنچه که در مورد سیاستهای ” ترامپ ” مورد اعتراض نیروهای ملی و مترقی ایرانی است نه دلسوزی بخاطر ج.ا. که دخالت آمریکا در مورد امور کشورمان و پیش بردن سیا ستهای ضد ملی و تلاش برای بازگرداندن و دادن قدرت به دست نیروهای ارتجاعی نظیر طرفداران نظام سابق و مجاهدین خلق است و ما ایرانیان خود باید زمینه ساز سرنگونی حکومت اسلامی باشیم .

با تضعیف موقعیت ترامپ که ممکنست حتی به استیضاح وی منجر شود ، دیگر ” علی جوانمردی ” با امید به  سختتر شدن تحریمها که به گفته یکی از مقامات سازمان ملل باعث گرسنگی کشیدن مردم وعدم دسترسی آنها به دارو و مواد غذایی خواهد شد دیگر نمی تواند  شروع شورش های کور و سوریه ای شدن ایران را انتظار داشته باشد ، دیگر مجاهدین خلق نمی توانند به امام زاده ای مانند ” جان بولتون ” دخیل ببندند . آهسته آهسته با کمرنگ شدن نقش ” ترامپ” می رود تا  گرایشهای ارتجاعی ایرانی در آمریکا یارو یاور و پدر  خود را از دست بدهند .

 اما ببینیم که ضرر ” خامنه ای ” و ” سپاه ” از تضعیف موقعیت ” ترامپ ” چیست ، با بازگشت تحریم ها و بیرون رفتن ” آمریکا ” از ” برجام ” ، دو گرایش غالب بر حکومت اسلامی ، شروع به سوء استفاده از موقعیت پیش آمده کرده و با اینکه همین دو گرایش خود بیشترین استفاده ها را از ” برجام ” در گسترش حضور خود در منطقه و حیف و میل کردن پولهای بازگشت داده شده به ایران و فروش نفت برده بودند ، مزورانه  اعلام کردند که از اول هم به برجام امید نداشته و گناه بازگشت تحر یم ها را به گردن جناح مقابل یعنی ” حسن روحانی ” انداختند ، و این کار را با امید به زمینه سازی برای پیروزی  انتخابات های آینده شروع کرده اند ، نفس و توان رجز خوانی ” خامنه ای ” به ادامه حضور سیاستمداران افراطی در ” آمریکا ” وابسته است ، با کمرنگ شدن حضور این گرایشها ،خامنه ای نیز توان مانور دان را از دست می دهد   زمینه تلاشهای باند ولایت برای حذف جناح رقیب که به تشنج کور در صحنه سیاست در ایران منجر می شود ، ضعیف و ضعیفتر خواهد شد ، خامنه ای و ترامپ در ائتلافی منفی با یکدیگر هستند و قدرت گیری بیشتر  هریک به ادامه حضور آن دیگری در صحنه سیاست وابسته است .

Tagged as: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سیاست

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: