به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

“اگر به دری صحبت نکنید ، نمی توانید از خدمات ما استفاده کنید ” کند و کاوی در روابط پر فراز و نشیب ج.ا. و تاجیکستان

parchamirangif                                                                            parcham

 

متن مقاله 

click-512

چه اتفاقی افتاد که آن همه شور و اشتیاق تاجیکان برای گسترش ارتباطات با ایران و ایرانی تا حد اعلام اتحاد دو کشور ، به وضعیت امروز رسیده که ایرانیان حتی یک مدرسه برای آموزش دادن زبان وخط فارسی به همزبانان خود ندارند ؟ در حالیکه ” ترکیه ” صاحب چندین مدرسه ابتدایی و متوسطه در تاجیکستان است وفرزندان تاجیک در آن کشور به زبان ترکی آموزش یافته و عملا تحت آموزش های ” پان ترکیستی ” قرار می گیرند ؟

 

 

Tagged as: , , , , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سفرنامه و خاطرات, سیاست

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: