به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

سخنگوی جنبش الاهواز: “مقاومت ملی اهواز” عملیات امروز را انجام داد

parchamirangif

 

 

” یعقوب حر التستری ” از سوی “گروه جدایی طلب ” الاهواز ”  در تماسی با ” ایران اینترنشنال ” مسئولیت عملیات امروز در اهواز  را بعهده گرفت . و این عملیات رابه گروه مجعولی به نام ” مقاومت ملی اهواز ” نسبت داد  .

 

 

 

 

 

Tagged as: , , , , , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سیاست

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: