به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

مرگ 24 نفر در حمله دهشتناک مسلحانه به رژه نظامی در آهواز

kavefargif

صبح امروز در جریان یک حمله مسلحانه به یک رژه نظامی در اهواز ، 24 نفر کشته شدند . بر اساس مصاحبه یکی از سرداران سپاه ، حمله کنند گان از قبل ، اسلحه و مهمات خود را در نزدیک محل رژه مخفی کرده بودند . بنا بر ادعای سخنگوی سپاه پاسداران  سه نفر از حمله کنند گان در دم کشته شده و یک نفر بر اثر شدت جراحات وارده در بیمارستان در گذشته است. سخنگوی نیروهای مسلح ، پاسدار ” شکارچی ” کشته شدگان را دراین حادثه 15 نفر اعلام کرد 

 

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: