به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

پوشش خبری ویژه ” رادیو فردا” در باره ” حمله جدایی طلبان ” به مراسم رژه در ” اهواز

parchamirangif

 

 

 

 

Tagged as: , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سیاست

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: