به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

گروه موسوم به “مقاومت ملی اهواز ” را بهتر بشناسیم

parchamirangif

 حمله مسلحانه به مراسم رژه در اهواز دیروز را گروهی موسوم به ” مقاومت ملی الاهواز ” بعهده گرفته است . ویدیوی ارائه شده از بی بی سی این گروه را معرفی می کند 

Tagged as: , , , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سیاست

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: