به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

صحنه و نحوه ترور “الکساندر زاخارچنکو ” شخص اول “جمهوری خلق دونتسک “

kavefargif

 بعد از فرار ” یانو کویچ” از ” اکراین در فوریه سال 2014 و حوادثی که موجب شد ” روسیه ” کریمه را اشغال کند ، در 7 آوریل سال 2014 ، نظامیان و سیاستمداران طرفدار روسیه ” با اشغال مراکز اداری ، سیاسی و نظامی چندین شهرکشور اکراین  به مرکزیت ” دونتسک ” ، کشوری با نام ” جمهوری خلق دونتسک ” را اعلام کردند که فقط از سوی ” روسیه ” برسمیت شناخته شده است .

” اوکراین ” هیچگاه این جدایی را برسیمت نشناخت و تا کنون چندین نفر از مقامات ” دونتسک ” در انفجار و یا حوادث مشابه کشته شده اند .در 31 اوت ” سال جاری ” الکساندر زاخارچنکو ”  فرد اول این جمهوری ، در حادثه انفجار در یک کافه کشته شد . این ویدیو به تشریح نحوه عمل  تیم ترورکننده  و کم  وکیف حادثه می پردازد . سخنان گویندگان بطور کامل ترجمه نشده و فقط نکات اساسی در زیر نویس فارسی آورده شده است .

 

 

 

 

 

Tagged as: , , , , , , , , , , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سیاست

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: