به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

” ج.ا.” به هر جنگجوی طالبان ماهیانه تا 600 دلار پرداخت می کند . افشای کمکهای “سپاه قدس ” به ” طالبان “

یکی از رسانه های تلویزیونی کشور افغانستان ، در گزارشی به افشای کمکهای ج.ا. به گروه طالبان ، پرده برداشت . به گزارش این رسانه ، یک فرماندهان دستگیر شده طالبان این اطلاعات را در اختیار ، نیرو های امنیتی افغانستان قرار داده است.

بعد از هزینه ای بسیار در لبنان و عراق و سوریه ، اکنون نوبت نیروهای ارتجاعی طالبان است که از لباس زیر

تا جهیزیه عروسی هایشان از جیب کارگر و کشاورز و ایرانی درمانده تامین شود . دخالت های فرامرزی “ج.ا.” به عاملی مهم در سیه روزی اقشار فقیر و بیچیز ملت تبدیل شده است

Tagged as: , ,

Categorised in: Uncategorized, فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سیاست

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: