به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

فرار دو دختر کره شمالی برده جنسی چینی‌ها از چین

متن خبر و ویدیو از بی بی سی فارسی نقل شده است 

بهبود روابط دیپلماتیک کره شمالی و آمریکا مدتی است در رسانه های بین المللی بازتاب گسترده داشته است. اما شرایط زندگی مردم کره شمالی، فقر گسترده و خفقان در این کشور موضوعاتی هستند که در این شرایط کمتر مورد توجه رسانه ها قرار می گیرد. بی بی سی اما در گزارشی مستند به مشکلات دو شهروند کره شمالی می پردازد که بدست قاچاقچیان در آرزوی کار، اما در واقع به عنوان برده جنسی به چین منتقل شده بودند. دو دختری که به شکلی متهورانه، از چین فرار کرده و خود را به سفارت کره جنوبی در کشوری دیگر می رسانند.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: