به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

فایل صوتی نعش “انقلاب اسلامی” بر دوش سپاه قدس و حشدالشعبی و حزب الله لبنان در خوزستان

بار گذاری صدای مقاله 

سردمداران انقلاب اسلامی اکنون که در رسیدن به همه اهداف ادعایی خود شکست خورده اند و در موضوع بر خورد با داعش بعنوان عامل ” آمریکا و اروپا ” تبدیل شدندو نفرت جمعیت یک میلیاردی سنی های جهان را بر علیه خود برانگیختند در نمایشی مسخره گویا برای کمک به سیل زدگان و در حقیقت برای دلگرمی دادن به هوادران خود که طعم تلخ شکست انقلاب اسلامی را حس نکنند ، مزدوران حشد الشعبی ، حزب الله لبنان و زینبیون و فاطمیون را به خوزستان گسیل کرده اند تا اثبات کنند که انقلاب اسلامی توانسته در بوجود آوردن اتحاد میان ملل موفق شده وآنان برای کمک به ایرانیان سیل زده به ایران آمده اند ، اولا که هزینه این ارتش مزدوران بر دوش ج.ا. است و نه دولت لبنان و نه عراق در این باره هیچ بیانیه ای صادر نکرده اند ، دوما حشد الشعبی در هراس از اینکه توسط دولت عراق غیر قانونی اعلام شود شروع به خارج کردن ادوات نظامی خود از آن کشور کرده است که می تواند در آینده حتی برای ج.ا. هم درد سر ساز شود .

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: