به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

ویدیوی تبلیغاتی ” آنا ماریو سیمون” مدل روسی برای جلب توریست به ایران و توصیف وی از صیغه در ایران

anna

“آنا ماریو سیمون ” یک مدل روسی است که به همه جای دنیا سفر می کند و با حضور در مهمانخانه ها و هتل ها ضمن تبلیغ برای آن محل ها ، نقاط دیدنی کشورهای مورد نظر را به جهانیان معرفی می کند . وی در ابیانه و اصفهان دو ویدیو برای جلب توریست به ایران ساخته که می بینید . از همه جالبتر موقعی است که وی در باره ” صیغه ” حرف میزند و در اینستا گرام خود می نویسد :  ایران اسلامی تنها کشوری است که در آن خیانت مرد به همسر خود قانونی و شرعی است . وی می گوید : ” ایران تنها جائیست که مذهب به مردان اجازه میدهد که به همسر خود خیانت کنند ، فقط باید نزد یک ملا بروی و وی کلماتی را برای شما بخواند ، وی می گوید مرد حتی می تواند به ” ملا ” تلفن بزند و از طریق تلفن زنی را برای خود به مدت معین و پول معین تصاحب کند وی ادامه داده می نویسد : از هرکجای دنیا که باشید می توانید به ایران رفته و از این امکان استفاده کنید .

 

 

Tagged as: , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سیاست

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: