به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

ترجمه ویدیوی مصاحبه مشترک روسای جمهورروسیه و اطریش در باره ایران

 

اما چرا طرفداران سیاستهای آمریکا در منطقه دوست دارند خود را به خوش خیالی بزنند و شروع به تبلیغ کنند که روسیه هم دیگر از ج.ا. حمایت نمی کند ؟ ما به واقع بینی و نه به خوش خیالی نیاز داریم

 

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: