به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

Author Archives rss

من کاوه فرزند ملت با آشنایی با جریانات مذهبی با سیاست آشنا شدم . مدتی
در باره من
https://kavefarzandemelat.com/2016/05/28/در-باره-من/

Posts by Kavefarzandemelat:

Start here