به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

Tag: hemosexual

من همجنسباز نیستم ، من همجنسگرا هستم .

به وبلاگ کاوه فرزند ملت خوش آمدید  فرق میان ” همجنس باز ” و همجنسگرا ” چیست ؟ مجری شیکه من وتو ، در وید یویی مطرح می کند که ” همجنس باز ” نیست و ” همجنس گرا ” است . در حقیقت هم آنطور که می توان فهمید بین این دو فرق است… Read More ›

Advertisements

Start here

%d bloggers like this: