به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

رقص دخترخانم روس با آهنگ های ایرانی

dance

 

dokh rus

انسان زیبا هر کاری را انجام دهد زیباست 

 این دختر خانم روس ، با آهنگهای سنتی ایرانی ، یه زیبایی می رقصد .

 

 

در » تمام کش کردن »  حکومت فقیهان و وظایف ما

 جمهوری اسلامی ، خلافت اسلامی داعش یا امارت اسلامی طالبان ،  بر آمد آخرین تلاشهای رو به مرگ یک تمدن در حال  زوال هستند  !!

 

نظام اسلامی ، نظامی الهی و مقدس نیست . مقدس باد نام مردم ایران

 

 

75

Tagged as: , , , , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سیاست

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: