به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

پرش از صخره به دریاچه از ارتفاع بیش از 30متر

paresh
واقعا که این خانمها خیلی نترس هستند .

این ویدیو  که 113 میلیون نفر آنرا دیده اند یکی از ، پر بیننده ترین  ، نمایش های پرش از صخره را که تعدادی دختر و پسر جوان آنرا اجرا می کنند به نمایش می گذارد . ببینیم در بالاترین ، چند تا کلیک می خورد . این حکومت لعنتی  ، جوانی کردن را هم از جوانان ما گرفته است .

 

Tagged as: ,

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: