به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

کوله پشتی انفجاری

parcham2

به وبلاگ کاوه فرزند ملت خوش آمدید 

 

 این  مرد عرب در این روزهایی  که مردم از مردان با لباسهای عربی  که یک کوله پشتی  دارند می ترسند ، یک  نمایش بسیار خنده دار ترتیب داده است 

 

***************************************************************************

اولین طعمه گشت نامحسوس ببینید بافرزندان ما چه کنند .هرحزب اللهی را از روده هر آخوندی آویزان خواهیم کرد 

مردان کابینه » روحانی » این بوزینگان اخته60-

آخوندهای بیعرضه 20 تن از دلاوران ارتش را به کشتن دادند . نحسی حزب اللهی ها ایران را به نابودی می کشاند .

 

 

Tagged as: , ,

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: