به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

می دوساله و محبوب چارده ساله. همین بس است مرا صحبت صغیر و کبیر

parcham2

به وبلاگ کاوه فرزند ملت خوش آمدید 

، این دو بدون توجه به سرقت مسلحانه مشغول بوس و کنار هستند .

در این ویدیو می بینید که در کافه ای در یکی از شهر های آمریکا ، دوعاشق ، جوان در نزدیک پیشخوان کافه ای ، در حال بوس و کنار هستند . دزدان مسلح واردکافه شده وضمن درگیری با کارکنان کافه شروع به خالی کردن صندوق و جمع آوری اشیاء می کنند ، اما این دو اصلا متوجه حادثه ای که در کنار آنان در جریان است نشده و به بوسیدن و نوازش یکدیگر مشغول هستند .

دزدان کار خود را انجام می دهند و کافه را تر ک می کنند ، اما این دو در احوالات خود بوده و توجهی به حادثه نداشته اند .

 

************************************************************************
رقص مشترک زنان بدون حجاب و مردان در تبریز بمناسبت جشن روز پرستار +2 ویدیو
زبان فارسی زبان والای عشق است ، به این رقص مردم ” بدخشان ” نگاه کنید
رقص بندری «آپسارا» ، رقصنده اوکرایینی .وقتی رقصنده اکرایینی بندری می رقصد ، شعبده می کند .

Tagged as: , , , ,

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: