به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

چین کمونیست اسیرسود و سرمایه : واداشتن کارمندان یک شرکت به خزیدن در خیابان در چین

یک شرکت تولیدکننده لوازم آرایشی در چین کارمندان خود را به عنوان تنبیه وادار به خزیدن در خیابان‌ها کرد… چون در تحقق برنامه شرکت موفق نبودند

متن خبر و ویدیو از سایت ” دویجه وله فارسی” نقل شده است .

Tagged as: ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سرگرمی و طنز

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: