به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

بعد از ترور « فخری زاده » هر پاسدار اکنون از سایه خودهم می ترسد !‌

 

ضعف و درهم شکستگی پلیسی ترین رژیم های جهان ، آنگاه بر همگان آشکار می شود که  علیرغم همه حلقه های تو در تو امنیتی واطلاعاتی و حفاظتی ، باز با ضربه های مهلک و کمر شکن روبرو می شوند .نزدیک به یک هفته از ترور « محسن فخری زاده » می گذرد .

« شمعخانی » آن پاسدار بی مسئولیت که عنوان پر طمطراق رئیس « شورای امنیت ملی »‌را یدک میکشد و بیش از امینت ملی به فکر امنیت  سرمایه ها و مال و اوموال خود و داماد و نوه ونتیجه اش است  ، ادعا کرد که اطلاعاتی نسبت بوقوع ترور داشته است و حتی نسبت به محل احتمالی وقوع یک ترور در منطقه « آبسرد» اشراف داشته اند .در عین حال اکنون دیگر همه میدانند که منطقعه عبور « فخری زاده » نیز «آبسرد» بوده ا وحتی به فرض درست بودن ادعای « شمعخانی » در مورد داشتن اطلاعات کلی از وقوع یک « ترور » و در محلی معین ، چرا محل رفت و آمد «‌فخری زاده » ، تغییر نکرده است ؟ مقاماتی اینقدر بی عرضه و بی کفایت فقط در نظام ولایی « خامنه ای » پیدا می شوند .

این همه بی مسئولیتی به یکطرف ،  اکنون معلوم شده است که یکی از اعضای تیم ترور یک پاسدار بنام « محسن کیانپور » بوده که برادر و پدرش بنام « خسرو » نیز پاسدار هستندو آن پاسدار هم اکنون فراری است ! .

با این درجه از نفوذ سازمانهای جاسوسی در یکی از امنیتی ترین مراکز نظام بی در و پیکر ولایی، اکنون دیگر هر پاسدار از سایه خودهم میترسد که مبادا آ» پاسدار دیگر عامل ترور بعدی و نفودی روسیه ، موساد ویا «سیا» باشد .

وقتی رهبر بلامنازع حکومت یک آخوند احمق بنام « سید علی» . رییس ضد اطلاعات سپاه آخوند احمق دیگری بنام « طائب »‌باشند که شغل اصلی و تخصص آنها « روضه خوانی » و کشتن و زنده کردن هر ساله  امام و شمر و خولی و حرمله بوده ،البته کار مملکت از این بهتر نمی شود .

به مسئولین ، سردمداران و هواداران نظام ولایی باید گفت به این رژیم اعتماد نکنید و سرنوشت خود و فرزندان خود را بدست بی کفایت و البته کج و شکسته « سید علی » ندهید . از نظام فاصله بگیرید قبل از آنکه دچار انتقام پاسداران ناراضی و منتقم بشوید .

Tagged as: , , ,

1 Response »

  1. دست بی کفایت و کج و شکسته رو خوب اومدید😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: