به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

در نقد انقلاب 1

kavefargif
 
                                                                                 در نقد انقلاب
 
                                                                    ” خانه ای در گذر گاه تاریخ
 
داستان سریال که در زبان روسی با عنوان ، Дом образцового содержания
، نامیده شده، از کتابی به همین نام ، گرفته شده و به فارسی ترجمه نشده است  . و من خود  این عنوان را ، ” خانه ای در گذر گاه تاریخ” ترجمه کرده ام .
این سریال در 26 قسمت تهیه شده است . کارگردان فیلم و نویسنده کتاب ” گریگوری ریاژسکی ” ، سناریست و    .:کارگردان روسی است . که من بخش اول این سریال را ترجمه وزیر نویسی کرده و ارائه می دهم .
                                                            بخش اول سریال 
 
موضوع کتاب و سریال ، به زندگی در روسیه بعد از وقوع “انقلاب اکتبر”می پردازد 
طیبعتا “حزب سوسیال دمکرات ” شاخه ” بلشویک” ، بازیگر اصلی صحنه زندگی اجتماعی روسیه در آن سالها بود . و توانست مهر خود را بر تغییرات بنیادی و بزرگ ، کشور روسیه بزند که این خود تم اصلی این سریال را تشکیل می دهد .
نویسنده کتاب توانسته حد انصاف را با کمونیستها که اکنون دیگر نقش یگانه و توتالیتر خود را در رهبری جامعه از دست داده اند نگه دارد . و نشان داده است که طی هفتاد سال ، کمونیستها با در اختیار گرفتن اداره امور اقتصادی و سیاسی ، زمینه انتقال ثروت به اعضای میانه وبالای حزب کمونیست فراهم کردند و آنچه که در سال 1991 بعنوان ” فروپاشی شوروی ” شاهد ان بودیم ، اعلام رسمی و سیاسی و تغییر کیفی این تغییرات بود . ایا این خود شبیه به انچه که این روزها در کشور ما می گذرد نیست ؟
بنظر من این داستان توانسته است درابعادی محدود ، شکل گیری طبقه جدیدی از میان انقلابیون را  ، در معرض دید مخاطب قرار دهد .
در این داستان می بینیم که انقلابیون بعد از اینکه سکان قدرت را در دست می گیرند ، تبدیل به چرخ دنده های ساختار اقتصادی موجود شده و این ساختار طی پروسه ای که ممکنست سالهای سال طول بکشد ؛ آنها را در .جایگاه حاکمان قبلی می نشاند ، گیرم که در شکل و هیئتی دیگر و با ادعاهای انقلابی و میان تهی. .
این داستان همه انقلابهای مدرن است که عموما بعد از قدرت گیری، خشن ترین برخوردهای اجتماعی را برای حفظ قدرت خود دامن می زنند و به نام انقلاب ، دهشتهایی را می افرینند که حکومتهای ماقبل انقلاب هیچگاه جرات دست یازیدن به چنین جناباتی را به ذهن راه نمی دادند .
” اینیاتسیو سیلونه “انقلابی ایتالیایی ؛ در کتاب “نان و شراب” این واقعیت را به این شکل خلاصه می کند که :” نهضت ها ی انقلابی با هر قدم که بسوی تصرف قدرت سیاسی بر می دارند ، میخی بر تابوت خود می کوبند ” .
سرنوشت مشترک کشورهایی که یک انقلاب را در فضای مدرن وشبه مدرن تجربه کرده اند ، و شباهت تاکتیکهای انقلابیون در مواجه با حل مشکلات سیاسی و نابهنجاریهای اجتماعی ما را بر آن می دارد که به نظر اندیشمند ایرانی ، ” داریوش شایگان ” دقیقتر بر خورد کنیم .
وی در کتاب ” آسیا در برابر غرب ” ، بر آنست که عموم این انقلابات ، فارغ از پوسته های عقیدتی و حزبی خود ، در پاسخ به یک سئوال بنیادی ، واقع شده اند و آن سئوال این بوده است که : ” با مدرنیته چه باید کرد ؟” .
با برداشت آزاد از این نظر است که می توان گفت که کشورهای انقلابی ، تاکنون نتوانسته اند ، در بر خورد با هژمونی نظام سرمایه داری ، پاسخ درخورد پیدا کرده و تکلیف خو در ا با آن روشن کنند .
برخورد های مختلف در کشورهایی مانند ، چین ، روسیه ، هندوستان ، کوبا ، کره شمالی با حل این معضل که خود عموما نوع دیگری از ، رشد نامتوازن را در این کشورها دامن زده نشان دهنده عدم توانایی کشورهای مورد بحث در پیدا کردن راه حل مناسب در جذب و دفع نظام اقتصادی و اجتماعی سرمایه داری است . بر خورد هزمونی طلبانه غرب سیاسی با کشورهایی از دست کشور ما خود نیزدلیل خارجی این ناتوانی است .
ایران نیز از این دست کشور هاست که با گذشت سه دهه از وقوع انقلاب ، در مدار صفر درجه بدور خود می چرخد و نتوانسته در راستای اهدافی مانند ، استقلال و آزادی و عدالت اجتماعی حتی بصورت نسبی گامهایی مطمئن بردارد .
dom6
لئونید بلازارویچ  در نقش  افسر اطلاعات ارتش سرخ ” چاپایکین ”           
مطالعه و دقت در روندهای سیاسی و اجتماعی کشورهایی که در بر خورد با ” مدرنیته ” و “سرمایه  داری
دارای سرشت مشترک هستند ، می تواند به ما در فهم بیشتر آنچه که این روزها در کشور ما می گذرد کمک شایان کند و درست به همین دلیل من بر آنم ، با ترجمه زیرنویس چنین سریال هایی که می توان عنوان ” نقد انقلاب ” را .بر آن نهاد .؛ در انتقال پیام این آثار به مخاطب ایرانی نقشی هرچند کوچک بازی کنم .
 
 
                                                                                                                   click-512  بخش دوم سریال    
 

 

 بخش سوم سریال          click-512       

Tagged as: , , , , , , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, در نقد انقلاب, سیاست

3 Responses »

 1. ایده هایه کومونیستی
  …چنین بنظر میرسد که ، برای در دست نگاه داشتن بازار کار و تولید ،
  و در مقابله با رقبای کاری و با استعداد ، ‫کشور هائی که با هوش بودند ،
  با کمک های نهان و آشکار خود ، به پا یگیری و تبدیل کشور های
  رقیب ، به سیستم ‫سوسیالیستی ، کمونیستی کمک کردند و آنها را
  برای استقرار قدرت ، بنام ،، حکومت مردم ،،
  و ،، حکومت توده ها ،، یاری دادند.
  ‫کشور های کمونیستی هم با نام های دهان پر کن و ایده ئو لو ژیکانه ،
  سال های سال مردم را مشغول تبلیغات توخالی و خوش نما کردند و
  جامعه را عقب نگاهداشتند.
  ‫مخالفان حکومت را پنهان و آشکار به نام های مخالفان ،، انقلاب ،،
  یا ، سد راه پیشرفت ،، مردم ،، ‫نابود کردند و ‫ از میان برداشتند و
  با دیکتا توری ترس و وحشت ، ابراز وجود را خطرناک نشان داده
  و بیان عقیده را خفه کردند. ‫در حالیکه
  خود همین گردانندگان حکومتی ، سد راه پیشرفت ،، مردم ،، بودند.
  با نگاهی به تاریخ دیده میشود ، مردم با استعداد شوروی و
  مردم زحمت کش چین سالهای سال زیر خفقان دولتی ، ‫تحت فشار
  و زیر خط زندگی معمولی روزگار را گذراندند و جرأت
  دم برآوردن نداشتند ، زیرا با اتهام بخطر ‫افتادن ،، انقلاب ،،از همان
  حد اقل معیشت هم محروم میشدند و معلوم نبود چه بر سرشان میا مد.
  ‫مردم اروپای ‫شرقی زیر فشار و نفوذ حکومت های انقلابی یا
  تحمیلی یه کمونیستی ، سالهای دراز در محرومیت ‫و نداری و فقر مادی
  و فرهنگی دست و پا میزدند و اگر اعتراضی میکردند
  مثل مردم چکسلواکی ، بصورت ‫میلیونی قتل عا م میشدند و فریادشان
  بجائی نمی رسید ، زیرا با بر چسب انقلابی یه ،، حکومت مردمی ،،
  موافق نبود…

 2. تز «خشونت» انقلابیون و انتقاد ازآنها از پایه سست است برای اینکه خشونت «ضد انقلاب» را نادیده میگیرد و یا حداقل با سکوت آنرا توجیح میکند. عوامل ضد انقلاب با اصل خشونت مشکلی ندارند ولی فقط بخشونت انقلابیون خرده میگیرند. برای مثال به آدم خواران ضد انقلابی در سوریه تحت عنوان مبارزه با دیکتاتورشیب دولت اسد «کمک های غیر کشنده» میرسانند تا تروریست های آدم خوار بتوانند از سلاح های کشنده برای نابودی جامعه سورسه استفاده کنند! جالب این است تمامی رسانه های ضد انقلاب مهر سکوت در باره جنایات وحشیان ضد دولت-ملت سوریه و حامیان فرانسوی، انگلیسی، آمریکائی و ارتجاع عرب بر لب دارند.

  دوست عزیز وقتت را در کارهای سازنده ترو علمی تر صرف کن!

 3. دوست نا دیده عزیز

  من معمولأ در باره پدیده هائی نظیر «نجات جامعه بطریق انقلابیون» که ماهیتأ نمیتوانند علمی باشند، یعنی اینکه قابلیت آنرا ندارند که از طریق آزمون رد یا پذیرفته شوند حتی فکر نمیکنم چه رسد که بآن معتقد باشم. من تعریفی برای «نجات» جامعه ندارم. سعی من در این است که پیشنهادت و برنامه های اقتصادی که معتقدم میتواند بآ شایش مردم بانجامد ارائه دهم. حال هر دولتی این برنامه ها را قبول و اجراء کند مورد ستایش من است: چه انقلابی و چه ضد انقلابی.

  راستی من آقای عبدالرضا داوری را نمیشناسم و بنظرات ایشان آشنائی ندارم. آگر ایشان همان سخصی است که مانی در اتاق چند بار سخنرانی های او را پخش کرد ایشان حرفی قابل توجه ای در باره مسائل اقتصادی برای گفتن ندارند.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: