به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

پیژامه پوشان دیروز جبهه ها و سرداران میلیاردی امروز سپاه

 

en11

به خانه کاوه فرزند ملت خوش آمدید
سپاهیان ابن پیژامه پوشان پرافاده 
sepah

در کجای این دنیا ممکن است نظامیانی با این کیفیت در نبردی شرکت کرده باشند ؟

sepah4

هیچ عقل سلیمی باور می کند که این ادمها با این کیفیت اهل جنگ بوده باشند ؟

نبردی را که ارتشیان دلیر و شیران ایران زمین ، به پیروزی رساندند ، این پیژامه پوشان ، به نام خود ثبت کردند و در ازای هر لحظه حضور ، از این ملت زر سرخ ستانده اند و اکنون به میلیونر های این مملکت تبدیل شده اند .

Ghasemi

حالا ببینش گردنشو از پولهای اختلاسی تبر نمی زنه کردن کلفت  و از قرار داد میلیاردی حرف میزنه

 

 

 

تحلیل سیاسی هفته

افق جنگ داخلی در ایران . آیا اجتناب از آن دیر شده است.؟

هموطن بر ایران گریه کن

 

75

Tagged as:

Categorised in: سیاست, سرگرمی و طنز

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: