به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

به کی رای میدی ؟ من به این قرمساق ها رای نمیدم .

en11

به خانه کاوه فرزند ملت خوش آمدید
مصاحبه هایی که هیچوقت از صدا و سیما پخش نشد
مصاحبه ها را در پایین همین صفخه ببینید 
pirmard2
این قر….هایی که در راس مملکت هستن ، اگر گیر من بیفتن
مصاحبه ای که در آن یک پیرمرد نارضایتی مردم را بیان می کند به کی رای میدی ؟ من به این قرمساق ها رای نمیدم . خامنهای هم خودش یه قرمساقیه مثل بقیه

 

وقتی » کدیور» آخوند مدعی اصلاحات به «رضا شاه کبیر» فرزند برومند ملت اهانت می کند !!

تحلیل سیاسی هفته

افق جنگ داخلی در ایران . آیا اجتناب از آن دیر شده است.؟

هموطن بر ایران گریه کن

 

 

 

 

50

 

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: