به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

دوست داری آمریکا به ایران حمله کنه ؟ آره حمله کنه

en11

به خانه کاوه فرزند ملت خوش آمدید
pirmard1
ویدیو را رد پایین همین سفحه ببینید 
دوست داری آمریکا به ایران حمله کنه ؟
آره حمله کنه ، به شازند حمله نمی کنه که به تهران حمله می کنه

ببینید ، این پیرمرد ایرانی بسیاری حقیقت ها را با زبان ساده می گوید .در زمان شاه در دوره اصلاحات ارضی با شاه عکس گرفتم حالا بیچاره شدم

ببینید ج.ا. چه بر سر مردم آورده که نیاز به حمله خارحی از زبان بعضی از هموطنان ما بیان می شود

 

تحلیل سیاسی هفته

افق جنگ داخلی در ایران . آیا اجتناب از آن دیر شده است.؟

هموطن بر ایران گریه کن

 

 

 

50

Tagged as:

Categorised in: سیاست, سرگرمی و طنز

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: