به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

در افشای عمل کثیف مدیر صدا و سیما و دعوت ایرانیان به اعتراض

 

en11

به خانه کاوه فرزند ملت خوش آمدید

 

 

لینک صدای مقاله

 صدای حق طلبانه مرذم ایران در اعتراض به مدیر صدا و سیما  بشنوید 

هموطنان  فایل صوتی ضمیمه را که صدای حق طلبانه مردم ایران در اعتراض به تعرض حنسی مدیر صدا و سیمای  حکومت اسلامی

است را به دست دیگر هموطنان رسانده و آنرا تکثیر نمایید .

 

تحلیل سیاسی هفته

افق جنگ داخلی در ایران . آیا اجتناب از آن دیر شده است.؟

هموطن بر ایران گریه کن

Tagged as:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: