به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

رقص زیبای محلی زنان “فرغانه”

music

به خانه کاوه فرزند ملت خوش آمدید

. مردم   فرغانه  در ازبکستان  با اینکه در گذر زمان ، به ازبکی و نه ” دری” صحبت می کنند ،  از حیث آداب و رسوم و فرهنگ رفتاری و تغذیه و خلاصه از هر جهت ، شبیه ترین مردم به خودمان ” ایرانیان ” هستند  .  رقص محلی  با لباس زنان فرغانه با آهنگی از ” اولدوز عثمانوا ” 

 

 

تحلیل سیاسی هفته

افق جنگ داخلی در ایران . آیا اجتناب از آن دیر شده است.؟

هموطن بر ایران گریه کن

 

40

Tagged as: , , ,

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: