به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

رقص سنتی ایرانی توسط رقصنده اکراینی

en11

به خانه کاوه فرزند ملت خوش آمدید

raghs2

.   یکی از یهترین رقصهای سنتی ایرانی  ، که توسط یک رقصنده  اوکراینی اجرا شده است . اجرای زیبا همراه با ضبط صدای خوب و لباس مخصوص رقص که اکنون بیشتر از سوی زنان آسیای میانه و دره فرغانه در مراسم هنری و تشریفاتی پدشیده می شود .از دیگر ویژگی های این  اجرا است .

 

افق جنگ داخلی در ایران . آیا اجتناب از آن دیر شده است.؟

هموطن بر ایران گریه کن

وقتی » کدیور» آخوند مدعی اصلاحات به «رضا شاه کبیر» فرزند برومند ملت اهانت می کند !!

50

 

 

 

Tagged as: , , ,

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: