به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

رقص ماه” در امتداد شب با یک آهنگ متال “

 

en11

به خانه کاوه فرزند ملت خوش آمدید

raghs4

 

 ” ماه فسون ” رقصنده  مبنکر ایرانی   با اهنگ متال در امتداد شب   اجرایی زیبا از یک رقص سنتی را به نمایش می گذارد 

افق جنگ داخلی در ایران . آیا اجتناب از آن دیر شده است.؟

هموطن بر ایران گریه کن

وقتی » کدیور» آخوند مدعی اصلاحات به «رضا شاه کبیر» فرزند برومند ملت اهانت می کند !!

 

 

 

Tagged as: , ,

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: