به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

رقصنده اوکرایینی و رقص سنتی ایرانی

raghs3

” اآسپارا” رقصنده اوکرایینی بسیار زیا این زقص کلاسیک ایرانی  با لباسهای دوران قاجار را اجرا می کند

 

en11
به خانه کاوه فرزند ملت خوش آمدید

 

 

افق جنگ داخلی در ایران . آیا اجتناب از آن دیر شده است.؟

هموطن بر ایران گریه کن

وقتی » کدیور» آخوند مدعی اصلاحات به «رضا شاه کبیر» فرزند برومند ملت اهانت می کند !!

 

 

Tagged as: ,

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: