به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

مراسم عزاداری – روضه خوانی در “کره شمالی” به مناسبت مرگ رهبر با بصیرت (سابق )

مواظب باشید از خنده روده بر نشید 

 

north3
به مراسم عزاداری ، دولتی مردم کره شمالی به مناسبت سالگرد  رهبر سابق نگاه کنید ، بسیار شبیه وقتی است که حزب اللهی ها در ایران برای مرگ خمینی  غش و ضعف می کردند  بود آیا که حزب اللهی   ها بزودی  باز چنین مراسم پر شوری را برای رهبر بیمارشان بر گزار کنند  ؟ ، 

 

 

افق جنگ داخلی در ایران . آیا اجتناب از آن دیر شده است.؟

 

در » تمام کش کردن »  حکومت فقیهان و وظایف ما

 جمهوری اسلامی ، خلافت اسلامی داعش یا امارت اسلامی طالبان ،  بر آمد آخرین تلاشهای رو به مرگ یک تمدن در حال  زوال هستند  !!

 

در جایگاه  تحلیلگر نشستن و با زبان سفیهان سخن گفتن

نظام اسلامی ، نظامی الهی و مقدس نیست . مقدس باد نام مردم ایران

ادعاهای سراپا بی پایه و اساس  رهبر تظام اسلامی در دیدار با مردم قم

Tagged as: , ,

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: