سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

«عربستان سعودی» ، در استفاده از «سا زمان مجاهد ین » به عنوان پیکان حمله خود به ج.ا.موفق نخواهد بود .

shiro
به وبلاگ کاوه فرزند ملت خوش آمدید
telegram-pic-150x150
حکومت اسلامی در چند سال اخیر توانسته است تا با تکیه بر حرکت قدرت طلبانه شیعیان  و متحدان خود در عراق ، سوریه ، لبنان و حتی در غزه و از طریق » سازمان جهاد اسلامی فلسطین » بر قدرت خود در منطقه بیفزاید ،

alandgoo

شرکت دیپلما ت و شخصیت بر جسته خاندان «سعودی » ، » امیر ترکی الفیصل» در گردهما یی اخیر » سازما ن مجا هدین » در پاریس را می توان سمت گیری جدیدی در سیاستهای دو طرف این همکاری یعنی ، » عربستان سعودی » از یک طرف و «سا زما ن مجاهدین » از دیگر سو دانست .

این نوشته بر آ ن نیست تا شرکت «ترکی الفیصل » در این گردهمایی را که در دنیای سیاست نزدیکی این دو نیروی سیاسی تلقی می شود را ارزشداوری نماید که می دانیم برای سیاستمدارن و بخصوص سیاستمدارن ایرانی  احترام به اصول ، ارزشهای اخلاقی در رده آخر اهمیت قرار دارند ، که بر آنیم تا این هم آوایی را از منظری عملگرایانه و به اصطلاح » پراگماتیستی » بررسی نموده و این موضوع را تحلیل کنیم که هر طرف از این دو در این معامله چه بدست می آورند .

تغییرات بزرگ «ژئو پولتیک » منطقه در یک دهه اخیر

 

 

شکی نیست که حکومت اسلامی در چند سال اخیر توانسته است تا با تکیه بر حرکت قدرت طلبانه شیعیان  و متحدان خود در عراق ، سوریه ، لبنان و حتی در غزه و از طریق » سازمان جهاد اسلامی فلسطین » بر قدرت خود در منطقه بیفزاید ، نکته جالب توجه اینکه موج قدرت طلبی شیعیان در دو دوره ریا ست جمهوری «اوباما » مورد حمایت کامل » کاخ سفید » قرار داشته و » حکومت اسلامی از ترس و وحشت اروپا و آمریکا از قدرت گیری تروریستی «افراطیگری سلفی » کمال استفاده را برده و توانست شیعیان و متحدان خود در منطقه را سازمان داده و درلبنان و سوریه وعراق یا بر سر قدرت نگهدارد یا در مورد » حسن نصرالله » به پایه اصلی قدرت سیا سی در » لبنان » تبدیل نماید . البته تلاشهای «جماران » در » بحرین » و » یمن » تقریبا با شکست روبرو شده و شیعیان و حوثی ها  در آن کشور ها علیرغم هزینه های بسیاری که متحمل شد ند ، نهایتا به کرسی های بیشتری در پارلمان کشور های خود دست خواهند یافت و دستاورد بیشتری در حد انتظار اولیه خود نخواهند داشت . نهایت اینکه حکومت اسلامی توانست نظم استراتژیکی را که سالها بر این منطقه حاکم بود را بر هم زده و منطقه  «شامات» متشکل از عراق و سوریه  را که برای دهه ها و در صحنه های بین المللی حضوری مستقل از ایران و عربستان سعودی داشت ، به زیر کننترل متحدان استراتژیک خود در آورد .

در مقابل «عربستان سعودی» و با هزینه سنگین نظامی و سیاسی فقط توانسته است از قدرت گیری بیشتر ج.ا. در بحرین و یمن جلوگیری کند و در مصر نیز موفق شد تا با کمک موثر به سرنگونی «مرسی» ازقدرت گیری  «مسلمانان جمهوری خواه اخوان المسلمین » جلوگیری کرده وکمک کند تا » سیسی » ، متحد خود  در » مصر» بر قدرت دست یابد .  

 ج.ا. در این چند سال به «نقطه امید» حرکت قدرت طلبانه شیعیان در منطقه و جهان تبدیل شده است

حکومت اسلامی توانسته است ، وحدت و همراهی آمریکا و اروپا که یکی از عوامل کلیدی تحرک هر نیروی سیاسی در خاور میانه است را بدست آورد و آنچه که از دست داد همراهی  جهان اسلام  برهبری عربستان بود که در دنیای امروز نقش کلیدی و مهمی در صحنه سیاست های جهانی بازی نمی کند . عربستان سعودی در صحنه سیاست بین المللی منزوی شده است و بعنوان چهره یک کشور مشوق بنیادگرایی تروریستی ، معرفی شده ، هیچ تسلطی بر عراق و شام ندارد ، » داعش » که می توانست بعنوان یک دولت سنی در عراق در تضعیف نقش منطقه ای ج.ا. مؤثر باشد را از دست داده است و حداکثر موفقیت » سعودی » ها جلوگیری از پیشروی بیشتر ج.ا . در بحرین و یمن  بوده است . در مورد رعایت حقوق بشر هم دنیا ، هر دو کشور را به یک اندازه ناقض آن دانسته و در این مورد هیچکدام از دیگری بهتر نیستند . 

 عربستان سعودی در نزدیکی به سازمان مجاهدین به دنبال چیست ؟

عربستان سعودی در تحرکات اخیر خود سعی در دامن زدن به حرکات جدایی خواهانه  و تروریستی در مناطق مرزی ایران یعنی کردستان و بلوچستان داشته است ، سران حزب دموکرات اگر هفتاد بار که نه ، هفتاد هزار بار هم تاکید کنند ، کسی با ور نمی کند که تحرکات نظامی آنان در مناطق مرزی کردستان بدون هماهنگی با عربستان سعودی و اسراییل باشد . «سعودی » ها ا کنون و برای هشدار دادن به «ملاها » و «سپاه پاسداران » یک قدم جلوتر برداشته و با حمایت آشکار از » سازمان مجاهدین» می خواهند این پیام را بدهند که : اگر شما در یمن حوثی ها ، در بحرین شیعه ها ، در عراق حشد الشعبی در لبنان ، حزب الله را دارید ما هم می توانیم در ایران «مجاهدین خلق» را داشته باشیم . ما هم می توانیم » جیش العدل» در بلوچستان و از حرکت حزب دموکرات  در کردستان  حمایت نماییم . با توجه به سیاست عملگرایانه و پراگماتیستی که  در » سازمان مجاهدین » سراغ داریم که حتی در دوران جنگ ایران و عراق دست وحدت و اتحاد به «صدام حسین» داد ، در مورد عربستان سعودی نیز خود ، این وحدت عمل را پذیرفته و خود را با  چالش سیاسی دیگری روبرو خواهد کرد . این اولین بار در تاریخ است که یک نیروی سیاسی همراه با یک  دشمن خارجی  سرنگونی طلب و در سطح جهانی منفور و به زبان وی ، مشترکا  آوازسر می دهد که : «الخلق یرید اسقاط النظام »  و تو بخوان «النظا منا » یا نظام سیاسی ما ، با این فرق که در کشور های عربی ، بحرین ، سوریه یا مصر مبلیونها مردم  و در سطح ملی شعار «الشعب یرید …..» سر می دادند و در اینجا یک گروه سیاسی انهم در خارج از کشور و در همراهی با مقام امنیتی بک کشور خارجی منفور  این شعار را سر می دهد . 

چرا عربستان سعودی در استفاده از «سازما ن مجاهدین» بر علیه حکومت اسلامی شکست خواهد خورد ؟

جمهوری اسلامی در عربستان سعودی حامی یک گروه اجتما عی و بخشی از ساکنین کشور یعنی شیعیان منطقه قطیف است ، متحد حکومت اسلامی در کشور عراق ، بیش از 60% جمعیت آن کشور است ، در لبنان گروه خشن و پر جمعیت » حزب الله » است ، در یمن ، » حوثی ها » و در بحرین ، » شیعیان » با اصلیت ایرانی ، متحدان آن هستند ، در حالیکه متحد » عربستان سعودی » ، یعنی » مجاهدین خلق » یک گروه سیاسی است که یا به دلیل سرکوب یه هر دلیل دیگر که جای بحث آن در اینجا نیست بعد از سه ده مبارزه خونین و فداکارانه نتوانسته است حتی یک حرکت توده ای در محدوده ای هر چند کوچک را هم راه اندازی کند .

اشتباه » عربستان سعودی » و مجاهدین » در تحلیل حوادث منطقه در چیست ؟

 اشتباه » عربستان سعودی در تحلیل آنچه که در منطقه می گذرد اینستکه  فکر می کنند این جمهوری اسلامی است که در لبنان و عراق و بحرین و قطیف و … موجد حرکت  سیاسی شیعیان شده است  و آنها هم بر آن شده اند تا در کردستان ، بلوچستان و این بار از طریق مجاهدین در تهران موجد حرکت سیاسی ضد حکومت اسلامی شوند ، اما عربستان و مجاهدین این نکته بسیار مهم را در نظر نمی گیرند که حکومت اسلامی در عراق و سوریه و لبنان نه به وجود آورنده حرکت که  از یک حرکت اجتماعی واقعا موجود  که آنهم » عطش تصرف قدرت سیاسی شیعیان منطقه »  است بسود خود بهره می گیرد !، یعنی یک حرکت توده ای گیرم که ارتجاعی وجود دارد و رژیم اسلامی از آن بسود خود بهره می گیرد ، در حا لی که در ایران  ، مجاهدین نتوانسته اند میل به تصرف قدرت را در میان ایرانیان و به رهبری خود بوجود بیاورند ؛ مجاهدین  هنوز یک » گروه سیاسی » است و از نظر ارتباط توده ای قابل مقایسه یا » حسن نصرالله  در لبنان ، «ابو مهدی مهندس » و مجلس اعلا  در عراق  و شیعیان در » قطیف» نیستند . از سوی دیگر،امروز عربستان سعودی از نقطه نظر موقعیت سیاسی و بین المللی در ضعیفترین دوره حیات سیاسی  خود قرار دااشته ، و در جایگاهی نیست تا بتواند در مورد ایجاد تنش در ایران که موضوعی بین المللی و مهم است  به تنهایی تصمیم گیری کند . این کشور خود  متهم به دامن زدن به تروریسم سلفی بوده و هم چنان که در مورد دخالت نظامی نتوانست آمریکا و اروپا را به دخالت نظامی در آنجا وادار کند و بعدتر نیز در مورد شرکت در عملیات نظامی  در سوریه نیز  لاف زد ، در مورد اینکه بتواند در ایران نیز موجد حرکت سیاسی ضد ج.ا. شود نیز لاف می زند و کافی است یکبار وزیر امور خارجه آمریکا به «ریاض » برود تا آقایان شیوخ » بازهم  و یکبار دیگر ماست ها را کیسه کنند ، چه اینکه فعلا و تا اطلاع ثانوی ، اراده قدرتمندان سیاست جهانی و مشخصا  آمریکا و انگلیس بر تضعیف افراطی گری وهابی – سلفی قرار گرفته  و در این را ه جمهوری اسلامی را بهترین متحد خود یافته اند .

اما اشتباه مجاهدین چیست ؟ » مجا هدین خلق»  هنوز هم بر مبنای تحلیل موتور کوچک و بزرگ ، خود را موتوری می داند که با انجام عملیات مسلحانه آنهم  با پشتیبانی منفورترین نیروهای سیاسی منطقه می تواند جرقه اولیه را زده و موتور بزرگ یعنی مردم را به حرکت وادارد که اشتباه چنین تحلیلی کاملا واضح است و باید در جای خود مورد بحث قرار گیرد .

 مجاهدین همچنانکه در مورد «صدام حسین»  این بارهم بر سر اسب لنگ شرط بندی کرده اند ودر این معامله و در راه مبارزه با ج.ا. دستاورد چشمگیری  نصیبشان نخواهد شد  .

********************************

پارلمان عراق توسط سربازان «قاسم سلیمانی » فتح شد . این شتری است که در خانه ما هم خوابیده .

alandgoo

» علی خامنه ای » دچار توهم توطئه نیست !  ، » حکومت اسلامی» دشمنان خونینی  دارد .

لینک صدای مقاله

پیامد های انتخابات هفتم اسفند : در گرفتن آتش در خیمه گاه ولایت

لینک صدای مقاله

 

علت تحرکات ضد امریکایی خامنه ای پس از » برجام» چیست ؟

لینک صدای مقاله

 

«حکومت اسلامی » در گسترش ناگریز روابط خود با غرب مرگ محتوم خود را می بیند

 

 

افق جنگ داخلی در ایران . آیا اجتناب از آن دیر شده است.؟

 Ù„ینک صدای مقاله

 

در » تمام کش کردن »  حکومت فقیهان و وظایف ما

 جمهوری اسلامی ، خلافت اسلامی داعش یا امارت اسلامی طالبان ،  بر آمد آخرین تلاشهای رو به مرگ یک تمدن در حال  زوال هستند  !!

 

لینک صدای مقاله

شنیدن

 

 

 

برچسب‌ها: , , , , , , , , , , , , , ,

دسته‌بندی شده در: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, مقالات و نوشته های ژئو پولیتیک ایران ، خاور میانه ، زوسیه و ایران, سیاست

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: