به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

دو رقص زیبا از دختران ” پنجا ب “

parcham2

به وبلاگ کاوه فرزند ملت خوش آمدید

 ملت ها و فرهنگ  آنها بشدت و متا ثر از فرهنگ  ” غر بی ” ، تغییر کرده اند . سنتی تر ین فرهنگ ها ، بخصوص در حو ز ه ها ی مرتبط با زندگی جوانان ، بیشترین تا ثیر پذیری را از موسیقی و رقص و هنر اروپا و آمریکا نشان می دهند . در این دو ویدیو ، می بینید که  دختران جوان در پنجا ب چگونه سعی دارند ترکیبی از رقص و موزیک سنتی خود با اشکال و روش ها ی رقص اروپایی پدید آورند .

 

 

//////////////////////*******///////////////////////
رقص خانم های چادر مقنعه وسط خیابان + ویدیو
روا داری سکولاریزم و اضافه شدن حجاب اسلامی به لباس فرم پلیس اسکاتلند + ویدیو
“قندیل بلوچ ” قبل از مرگ در مواجهه ای تلویزیونی ؛” مفتی عبد القوی ” عضو ” شورای علمای پاکستان” ، را سخت رسوا کرده بود!
زبان فارسی زبان خنیاگران رند بیتاب عشق زمینی است ، + ویدیو ی رقص و ترانه اصیل فارسی تاجیکی
رقص زیبای سخنگوی وزارت امور خارجه » روسیه خانم » ماریا زاخاروا «» برای خبرنگاران + ویدیو
 
28-این است رقص اصیل سنتی ایرانی – زنی به ظرافت آهوی خرامان و زیبایی طبیعی طاووس هزار رنگ27رقص زنان کولابی با لباس های محلی منطقه ختلان زمین + باز نویسی ترانه به فارسی
26-زبان فارسی زبان والای عشق است ، به این رقص مردم » بدخشان » نگاه کنید

Tagged as: , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, موزیک و ترانه

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: