به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

مردم عربستان سعودی نه از روی ایمان که از ترس ، قوانین “شریعت وهابی ” را اجرا می کنند .

parcham2

به وبلاگ کاوه فرزند ملت خوش آمدید 

 

یک زن فعال در دفاع از حقوق اجتماعی  رد یک مصاحبه تلویزیونی  با شهامت از عدم التزام مردم ” عربستان سعودی ” به قوانین ” شریعت وهابی ” سخن می گوید . وی می گوید : نگاهی به خیابانهای شهرهایمان بیندازید ، مکر قرار نبود با اجرای شریعت ، آدمهای پاکی بشویم  ؟ ایا واقعیت زندگی ما این را نشان میدهد ؟

وی همچنین می گوید : زنان ما بمجرد نشستن در یک هواپیمای خارجی حجاب خود را بر می دارند  و در داخل هم از ترس ماموران امر بمعروف حجاب بر سر دارند … خود ببینید و قضا وت کنید .

———————————————————-

اگر » قاسم سلیمانی » نامزد » انتخابات ریاست جمهوری شود ، هیج کاندید دیگری یارای پیروزی بر وی را نخواهد داشت .

چرا ج.ا.در روابط بین الملل موفقیتهایی دارد اما سیاستها یش در امور داخلی کا ملا شکست خورده است ؟ 

رمز گشایی از دستگیری حسن عباسی

حزب دموکرات کردستان ایران و جیش العدل نه در پی اعتلای مبارزات مردم که در پی ایجاد ناا منی در کشور هستند .

در «ایران » ، » پاکستان » و «ا فغا نستا ن » در کنار ا فشای هر فساد نا م «علما ی عظا م » می درخشد .

از کودتا و حمله خارجی بیزاریم حتی اگر بر علیه بدترین نوع حکومتها باشد

 

Tagged as: , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, موزیک و ترانه

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: