به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

عربده کشی های جنگ طلبان در ایران در یک ویدیوی آموزشی سپاه . جماران ” نوشیدن زهر ” ، ” خمینی ” را فراموش کرده است . + ویدیو

shiro
به وبلاگ کاوه فرزند ملت خوش آمدید

جملاتی از این ویدیو

هستند شیاطین همه درگیر تبانی

ایران شده آماده یک جنگ جهانی

شمشیر عجم منتظر رخصت جنگ است

مکه بشود مرکز ایران چه قشنگ است

حکومت اسلامی به مانند هر نبروی ضد مردمی دیگر ، حاضر است برای حفظ قدرت و سیطره خود ، ایران را نابود کند . از یکسو حزب دموکرات کردستان ایران و مجاهدین خلق در ارزوی دخالت خارجی به کشور روز شمار ی می کنند و ازسوی دیگر و  در داخل ، سردمدارن ج.ا. بر طبل جنگ کوبیده و آماده بر باد دان ایران هستند . ملت و مردم ایران در گاز انبر گروهای سیا سی ضد ملی و حکومت  ضد مردمی گیر افتاده اند . بوجود آمدن جنبش مستقل دفاع از ایران و میهن ضرورت روز کشور و میهن پرستان واقعی است .

************************************

 

» علی خامنه ای » دچار توهم توطئه نیست !  ، » حکومت اسلامی» دشمنان خونینی  دارد .

لینک صدای مقاله

پیامد های انتخابات هفتم اسفند : در گرفتن آتش در خیمه گاه ولایت

لینک صدای مقاله

 

علت تحرکات ضد امریکایی خامنه ای پس از » برجام» چیست ؟

لینک صدای مقاله

 

«حکومت اسلامی » در گسترش ناگریز روابط خود با غرب مرگ محتوم خود را می بیند

 

 

افق جنگ داخلی در ایران . آیا اجتناب از آن دیر شده است.؟

 Ù„ینک صدای مقاله

 

در » تمام کش کردن »  حکومت فقیهان و وظایف ما

 جمهوری اسلامی ، خلافت اسلامی داعش یا امارت اسلامی طالبان ،  بر آمد آخرین تلاشهای رو به مرگ یک تمدن در حال  زوال هستند  !!

 

لینک صدای مقاله

 

در جایگاه  تحلیلگر نشستن و با زبان سفیهان سخن گفتن

نظام اسلامی ، نظامی الهی و مقدس نیست . مقدس باد نام مردم ایران

اعدام «شیخ نمر» ، نظام اسلامی  و منافع ملی ایرانیان

بخش دوم : » اپوزیسیون ارتجاعی»» جمهوری اسلامی»  و اعدام «شیخ نمر «

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: