به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

افتضاح سکسی یک ” ملا ” در افغانستان

“ملا رسول ” ، “طب سنتی ” و باردار کردن زنان

 

بارها شنیده بودیم که ” آخوندها می گفتند که دین و آیین ادعایی آنها برای همه مسائل از شکافتن اتم تا فرستادن انسان و میمون به فضا راه حل دارد و از جمله برای امور پزشکی و درمانی و حل مشکل نازایی زنان .

حالا آخوندی پیدا شده است که واقعا مشکل نازایی زنان را با  شیوه ای صد در صد حلال! حل کرده است و بعضی نیز  گفته اند بعد از مراجعه به وی باردارشده اند . نام وی ” ملا رسول ” است و از کشور ” افغانستان”  است  از این جماعت که به شیطان هم درس می دهند هیچ چیز بعید نیست ، خود ببینید و قضاوت کنید و به درجه پستی جماعت آخوند و ملا و دعا نویس پی ببرید . آخوندهایی هم که وی راهم  محکوم کنند به این خاطر است که وی چرا نتوانسته شیوه های مخفی کاری را رعایت کند و گرنه این جماعت هر کاری که انجام دهند را تحت عنوان ” دفاع از بیضه اسلام ” توجیه می کنند

 

Tagged as: , , , , , , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سیاست

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: